2017

Dievčie hrozno

Za pravlasť tejto odrody sa podľa jedných prameňov považuje Moldavsko, odkiaľ sa rozšírila do Transylvánie a do susedných krajín. Podľa iných zdrojov je Maďarskou odrodou.
Najviac je rozšírená v Rumunsku, Moldavsku a Zakarpatskej Ukrajine.

750ml

ODRODA

Dievčie hrozno

Vinohradnícka oblasť:

Malokarpatská vinohradnícka oblasť

ROČNÍK

2016

Zvyškový cukor:

Suché

Vinohradnícka obec

Modra

Vinohrad:

hon Šajby

Na zobrazenie tohto obsahu musíte mať minimálne 18 rokov.

Prosím potvrďte svoj vek

- -